Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin đã làm thay đổi thế giới tính từ đầu thập niên 90, ngành công nghệ...