Demo online tham khảo: http://vukhacquyet.net/

Đây làm một code giao diện WordPress được lập và thiết kế đẹp, đơn giản và dễ sử dụng cho người không thạo nhiều về WP. 

Hỗ trợ khi các bạn mua code theo số điện thoại trên. 0918489523

website tin tức chuẩn SEO,website tin tức đẹp,web tin tức đẹp,blog tin tức đẹp,Giao diện wordpress đẹp,Theme tin tức đẹp
website tin tức chuẩn SEO,website tin tức đẹp,web tin tức đẹp,blog tin tức đẹp,Giao diện wordpress đẹp,Theme tin tức đẹp
website tin tức chuẩn SEO,website tin tức đẹp,web tin tức đẹp,blog tin tức đẹp,Giao diện wordpress đẹp,Theme tin tức đẹp

Các bạn xem các code mình đã post và demo mình hướng dẫn ở mỗi code , nó không có ji khác nhau, nó chỉ là chỉnh css và đưa các ID của Categories vào phần nhúng là chạy được các bài trong danh mục đó.
Download tại ĐÂY

Download mã nguồn giao diện tại đây.

Chúc các bạn thành công.