Từ rất lâu con người đã phát triển ngôn từ để mô tả sự vật, sự việc. Từ đó phát triển nhu cầu truyền thông điệp mô tả thay cho lời nói đó là từ ngữ được mô tả bằng cách vẽ các kỹ tự.
Trong những cuộc khảo cổ cho thấy rằng con người đã phát triển những ký tự mô tả và truyền thông điệp cho người khác.

Sự phát triển các ký tự đơn giản đến phức tạp ví dụ chữ Trung Quốc đã vẽ những ký tự và sau đó họ vẽ trên đất, thẻ tre và giấy…
Những người tại Tây Âu và Địa trung Hải họ đã sử dụng đất sét và da thú để nô tả lời nói thông qua khắc trên đất, đá, da thú…

Người Ai Cập cổ đại, người Maya, Inca … là những nền văn minh có chữ viết để mô tả ngôn từ và sự việc. Những ký tự cổ đại còn lại cho đến ngày nay.

Sự phát triển của ngôn ngữ hiện nay được trả qua rất nhiều sự phát triển, nhưng ngôn ngữ Latin được sử dụng phổ biến vì dễ hiểu, dễ sử dụng và có quy luật đơn giản, là ký tự được phát triển rông rãi trên toàn thế giới.

Ngoài ra một số ký tự cổ đại được sử dụng như tiếng Thái Lan, chữ Phạn Ấn độ, chữ ở một số nước Trung Đông… Vẫn còn được phổ biến cho đến ngày nay.

Việc phát triển ngôn ngữ loài người là nhu cầu ngày càng tăng cao và những ngôn từ không có trong tiếng nói dân tộc đó, nên có từ mượn từ những ngôn ngữ của dân tộc khác.

Hiên nay ngữ hệ Latin ký tự được sử dụng phổ biến nhất thế giới hiện đại ngày nay.