Khuôn công nghiệp là loại khuôn mẫu dùng để ép, đúc… ra một sản phẩm, khuôn được lắp vào hệ thống máy đầm, ép vật...