Nước NgaTiếng Việt: Nước Nga, Liên Xô, Cộng hòa liên bang Nga.Tiếng Anh: Russia (Republic of Russia).Dân số: 144,5 triệu (2017) .Diện tích: 7,098,246 km² (6,601,670...