1, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Tây, Hà Nội. Diện tích 170 Ha, được đánh giá là khu công nghiệp năng đông...