Khảo sát thị trường là công cụ thiết yếu khi sản xuất ra sả phẩm hoặc đưa sản phẩm ra thăm dò thị trường.
Đối với nhà quản trị doanh nghiệp đó là một cơ sở thông tin để ra quyết định.
Trong thị trường cạnh tranh gay gắt nhà quản lý cần những cuộc khảo sát để ra quyết định và là yếu tố quan trọng để quyết định những chiến lược lâu dài cho sản phẩm.
Sư nâng cao chất lượng sản phẩm và đưa sản phẩm ra thích ứng với thị trường là quan trọng nhất thông qua giai đoạn Marketing mà trong Marketing không thể thiếu các cuộc khảo sát thị trường.

Là công tác quan trọng để thu thập thông tin, phản hồi của khách hàng về sản phẩm từ đó ra quyết định nâng cao, ngừng sản xuất, cung cấp … ra thị trường mặt hàng đó. Là sự thành bại trong công tác marketing.

Các lợi ích từ khảo sát trường:
1, Khảo sắt thị trường là cơ sở để ra quyết định cho nhà quản trị. Quyết định bước đi của sản phẩm ra thị trường.
– Khảo sát và thăm dò ý kiến phản hồi của người tiêu dùng đối với sản phẩm đưa ra tiêu thụ.
2, Giai đoạn thu thập thông tin bằng phiếu khảo sát và các ý kiến từ mạng xã hội về sản phẩm.
3, Thu thập thông tin khách hàng thông qua việc khảo sát làm tiền tố cho công tác marketing sau này.
4, Khảo sát thị trường có hỗ trợ từ các đại lý, chi nhánh, nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí khảo sát, từ đó biết được xu hướng tiêu dùng theo đặc điểm vùng địa lý.
5, Khai thác khảo sát theo hướng chủ động tiếp cập khách hàng từ đó biết được sự cạnh tranh từ các nhà sản xuất các mặt hàng cùng loại.
6, Thu thập thông tin khảo sát đi kèm với công tác chiên lược Marketing, nhằm phát triển cải tiến sản phẩm.

Khảo sát thị trường
• Đánh giá ngành
• Khảo sát nhân sự
• Khảo sát khách hàng và thị trường
Đánh giá doanh nghiệp
• Đánh giá hiện trạng doanh nghiệp
• Đánh giá hợp chuẩn (ACC, CSR..)