Từ rất lâu con người đã phát triển ngôn từ để mô tả sự vật, sự việc. Từ đó phát triển nhu cầu truyền thông...