Thiết kế, sản xuất, cung cấp dữ liệu,.. sản xuất phim hoạt hình ngắn… theo yêu cầu của đơn đặt hàng.
Các lĩnh vực cung cấp:
– Dữ liệu Deep Data.
– Public data.
– Thiết kế cơ sở dữ liệu *BIG data.
– Sản xuất âm nhạc.
– Sản xuất phim hoạt hình, quảng cáo, hiệu ứng kỹ thuật phim, phim ngắn, nhạc phim, demo, intro…
– Sản xuất tài liệu phục vụ truyền thông, quảng cáo, Marketing…
– Thiết kế đồ họa…
– Thiết kế lập trình Website.
– Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, giải thuật.
– Cung cấp phần mềm quản lý, tương tác dữ liệu trên nền tảng Cloud Server.
– Cung cấp không gian Hosting, không gian Server vật lý.
– Cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu.
– Cung cấp thiết bị lưu trữ dữ liệu.
– Cung cấp các giải pháp an ninh, bảo mật hệ thống thông tin.
– Cung cấp dịch vụ khai thác dữ liệu.
– Cung cấp các giải pháp về hệ thống mạng dữ liệu cho các công ty, tập đoàn.
– Cung cấp giải pháp hệ thống dữ liệu quản lý thông tin quản lý.
– Cung cấp các Interfce trên nhiều nền tảng, Adroid, iOs, Window, Linux, MAC…
– Cung cấp các ứng dụng quản lý thông tin và dữ liệu.
– Cung cấp giải thuật trong hệ thống quản lý thông tin.

Alekima Dos Com Nhà sản xuất chuyên nghiệp.
http://alekima.com
http://docs.alekima.com
http://jp.alekima.com
http://plaza24h.com