Thiết kế, sản xuất, cung cấp dữ liệu,.. sản xuất phim hoạt hình ngắn… theo yêu cầu của đơn đặt hàng.Các lĩnh vực cung cấp:–...