Tiền là thước đo giá trị, từ xa xưa con người đã sử dụng các vật trao đổi ngang giá trị hoặc hơn để đổi lấy thứ có giá trị ngang bằng.
Tiền người xưa có thể là vỏ xò… Tiền là một phát minh quan trọng của sự phát triển loài người.

Tiền là vật ngang giá chung là thước đo giá trị, là giá trị lưu giữ, tích trữ … làm cho việc giao thương của con người trở nên rõ ràng, thuận tiện.

Đồng tiền đã phát triển qua nhiều giai đoạn và ngày càng thuận tiện hơn cho người dùng: hàng đổi hàng, tiền vàng, tiền kim loại, tiền giấy, tiền điện tử,… Đồng tiền khác nhau ở mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ. Cho đến năm 2012, đã có 167 loại tiền tệ khác nhau lưu hành trên thế giới.

Infographic dưới đây tổng hợp các mốc phát triển của đồng tiền trên thế giới.