Công ty CP CHAM VIETNAM là công ty tổ chức sự kiện, giáo dục và du lịch.
Các hạng mục bao gồm tổ chức sự kiện, thiết kế, cho thuê dụng cụ, thiết bị sự kiện.
Các thiết bị màn hình LED siêu nét, hiện đại cho thuê sân khấu, dù che cỡ lớn… Âm thanh anh sáng hiên đại… phục vụ tốt cho tổ chức sự kiện.
Lĩnh vực giáo dục bao gồm tư liệu, dữ liệu nghiêm cứu cho học sinh, sinh viên, giáo viên, dụng cụ học tập, dụng cụ nghiên cứu, chế tạo tư liệu nghiên cứu…

Chế tạo, thiết kế dụng cụ
Tổ chức sự kiện
Thiết bị âm thanh ánh sáng
Sân khấu cho thuê và thiết kế
Thiết kế và thi công

“Quý khác liên hệ : 0986423893”