Posts By admin

CHAM VIETNAM

, , No Comment

Công ty CP CHAM VIETNAM là công ty tổ chức sự kiện, giáo dục và du lịch.Các hạng mục bao gồm tổ chức sự kiện, thiết kế, cho thuê dụng cụ, thiết bị sự kiện.Các…

Read Post →

Boostrap là gì?

, , No Comment

Boostrap là gì? là một framework HTML, CSS, và JavaScript cho phép thiết kế phát triên responsive web mobile. Nếu bạn chưa hiểu về responsive web mobile bạn có thể xem bài viết của tôi…

Read Post →

Cộng hòa liên bang Nga

, , No Comment

Nước NgaTiếng Việt: Nước Nga, Liên Xô, Cộng hòa liên bang Nga.Tiếng Anh: Russia (Republic of Russia).Dân số: 144,5 triệu (2017) .Diện tích: 7,098,246 km² (6,601,670 mi²) là nước có diện tích lớn nhất thế giới….

Read Post →