Hoa sao Hồi Việt Nam còn được gọi là Sao Hoa Hồi, Sao Hồi, Hoa Hồi, Đại Hồi…Tên tiếng Anh: Aniseed (Theo thành phần Hóa...