Việt Nam:Tên nước: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Dân số: 100 triệu người.Diện tích: 331.210 km² Vị trí địa lý: Nằm trong khu vực...