Tiếng Thái: ประเทศไทย, chuyển tự Prathet ThaiLà đất nước Quân chủ lập hiến. Tên gọi: Vương quốc Thái Lan (Thailand Kingdom).Dân số: Diện tích 513.120 km² (hạng 51).Tên...