Kinh tế và đầu tư

G20 là gì?

, , No Comment

Được chính thức thành lập từ năm 1999 và hiện đang chiếm hơn 85% nền kinh tế thế giới, G20 bao gồm nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) là Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản, Pháp,…

Read Post →