Recent Posts

BUILDING COMMUNICATION DATA FOR ENTERPRISES

, , No Comment

(Studying documentary) Author: Hoang Van Duc Graphics Created: Mr Hoang and FiSmile Media network solutions Documentary Style: PR, Communication, Connecting, Advertising … Development Team FiSmile Network License: FISmile Documents name: The Communications Data Basic Building…

Read Post →

Thái Lan (Thailand)

, , No Comment

Tiếng Thái: ประเทศไทย, chuyển tự Prathet ThaiLà đất nước Quân chủ lập hiến. Tên gọi: Vương quốc Thái Lan (Thailand Kingdom).Dân số: Diện tích 513.120 km² (hạng 51).Tên vương quốc qua các năm: 1238–1448 Vương quốc Sukhothai 1351–1767…

Read Post →

Việt Nam

, , No Comment

Việt Nam:Tên nước: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Dân số: 100 triệu người.Diện tích: 331.210 km² Vị trí địa lý: Nằm trong khu vực Đông nam Á. Phí Bắc giáp với Trung Quốc, phía…

Read Post →